Authentic Life

WIP Konsthall 22 januari – 3 mars 2019

Authentic Life

Vi kan sägas leva i konsumismens tidevarv. Genom att köpa prylar, tjänster och upplevelser försöker vi hitta oss själva. Leva autentiskta liv utan att låta oss styras av andra men ändå inom den trygga ramen av rådande normer. I jakten på lycka och status har vi planerat vårt samhälle för att underlätta en gränslös konsumtion som trotsar allt förnuft. Mängder av energi läggs även på att skapa det perfekta hemmet. Medan medeltemperaturen stiger uppdaterar vi omvärlden via sociala medier om våra senaste inköp och vår fantastiska semester på en strand långt bort.

Titeln Authentic Life är en tagline från en annons och kan ses referera både till vår strävan efter att leva våra liv i äkthet, och till den kanske tvivelaktiga autenticiteten i de 3D-simuleringar som avbildas i flera av verken. Utställningen syftar till att ge en bild av begäret som materiellt och strukturellt fenomen.

I utställningen visas verk från tre serier, Structures, Fuel och Selected Subjects. I både serien Structures och Selected Subjects har stora delar av bilderna maskats bort lämnat stora partier vita och tomma på information. I Selected Subjects har maskningen skett genom att låta en avancerad maskininlärningsteknik analysera annonser från inredningstidningar för att välja ut vad som är essensen av varje annons. I Structures är maskningen istället ett omfattande manuellt arbete för att synliggöra konsumismens strukturer och vårt beroende av fossila bränslen i det västerländska samhället.